Materiál patrí do

Správanie živočíchov ako forma prispôsobenia prostrediu