Súvisiace materiály

Odraz a lom svetla

Lekcia sa skladá z

Zrkadlo

Dve zrkadlá

Odraz svetla

Fermatov princíp

Fermatov princíp a zákon odrazu svetla

Fermatov princíp

Fermatov princíp

Neskutočný obraz v zrkadle

Obraz v zrkadle

Obraz v zrkadle

Ako sa láme svetlo v pohári vody?

Uhol dopadu a uhol lomu

Ako vysvetliť lom svetla

Odvodenie vzorca

Zákon lomu

O čom vypovedá absolútny index lomu?

Odvodenie Snellovho zákona

Index lomu

Index lomu

Aký je kritický uhol daného prostredia?

Odvodenie vzorca

Kritický uhol

Kritický uhol

Úplný vnútorný odraz

Optické vlákna

Úplný vnútorný odraz