Súvisiace materiály

Odraz a lom svetla

Lekcia sa skladá z

Odraz svetla

Fermatov princíp

Obraz v zrkadle

Lom svetla

Zákon lomu

Index lomu

Kritický uhol

Úplný odraz svetla