Súvisiace materiály

Indikátory a pH

Lekcia sa skladá z

Druhy indikátorov

Farby indikátorov

Indikátory v bežnom živote

Fenolftaleín ako príklad indikátora

Zmena farby indikátora pri zmene kyslosti alebo zásaditosti roztoku

Skúmanie zmeny farby indikátora pri zmene kyslosti alebo zásaditosti roztoku

Stupnica pH

Stupnica pH

Reakcia roztoku

pH roztokov

Porovnanie hodnôt pH pre rôzne roztoky rovnakej koncentrácie

Stupnica pH

Kyselina etánová

Kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Roztok amoniaku

Disociácia silných a slabých kyselín a zásad

hodnota pH v rôznych roztokoch

Hodnoty pH v každodennom živote

pH v ľudskom tele

Využitia merania pH

Skúmanie pH pôdy