Súvisiace materiály

Zákon rádioaktívnej premeny

Lekcia sa skladá z

Polčas premeny

Polčas premeny

Percentuálne vyjadrenie počtu jadier izotopu

Zákon rádioaktívnej premeny

Zákon rádioaktívnej premeny

Súradnice bodov

Pravdepodobnosť premeny

Pravdepodobnosť premeny

Pravdepodobnosť premeny

Rádioaktívne rady a polčas premeny

Koncentrácia radónu

Prípustná koncentrácia radónu v budove

Rádioaktivita

Vzťah medzi rádioaktivitou a časom

Faktory ovplyvňujúce rádioaktivitu

Faktory ovplyvňujúce rádioaktivitu

Pôsobenie vzorky