Materiál patrí do

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu