Súvisiace materiály

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu

Lekcia sa skladá z

Tropický dažďový prales a púšť

Rastliny a svetlo

Ako svetlo ovplyvňuje fotosyntézu

Tvrdenia o svetle

Význam vody pri fotosyntéze - pokus

Závery z pokusu s vodou

Vplyv teploty na fotosyntézu

Fotosyntéza v rôznych ročných obdobiach

Význam oxidu uhličitého pri fotosyntéze

Rast rastlín v skleníkoch

Množstvo oxidu uhličitého

Stavba listu

Chloroplasty