Súvisiace materiály

Tropický dažďový prales a púšť

Materiál patrí do

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu