Súvisiace materiály

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu

Lekcia sa skladá z

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu

Teplota

Množstvo oxidu uhličitého

Stavba listu