Súvisiace materiály

Rakovina

Lekcia sa skladá z

Vývin neoplazmy

Ako sa vyvíjajú neoplazmy?

Malígne a benígne neoplazmy

Príklady proto-onkogénov

Ako sa vyvíjajú neoplazmy?

Životný cyklus retrovírusov

RSV vírus

Vírusy HTLV-1, HTLV-2

Dedičnosť rakoviny

Rozvinutá neoplazma

Karcinogény

Faktory životného prostredia pri tvorbe neoplazmy

Faktory životného prostredia pri tvorbe neoplazmy

Gén p53 - strážca genómu

Mimobunkové mechanizmy kontroly neoplazmy

Spôsoby liečby rakoviny

Liečba nádorových ochorení

Liečba rakoviny