Súvisiace materiály

Exponenciálne nerovnice

Lekcia sa skladá z

Rastúce a klesajúce exponenciálne funkcie

Exponenciálne funkcie

Grafy exponenciálnych funkcií

Vlastnosti exponenciálnych funkcií

Použitie vlastností exponenciálnych funkcií

Riešenie exponenciálnej nerovnice

Riešenie nerovnice s rastúcimi exponenciálnymi funkciami

Nerovnice s rastúcimi exponenciálnymi funkciami

Riešenie exponenciálnej nerovnice

Nerovnice s klesajúcimi exponenciálnymi funkciami

Nerovnice s exponenciálnymi funkciami

Exponenciálna nerovnica

Hľadanie riešení exponenciálnych nerovníc

Riešenie zložitejších nerovníc

Zjednodušovanie a riešenie exponenciálnych nerovníc

Zložené úročenie

Cvičenie