Súvisiace materiály

Exponenciálne nerovnice

Lekcia sa skladá z

Grafy exponenciálnych funkcií

Použitie vlastností exponenciálnych funkcií

Nerovnice s rastúcimi exponenciálnymi funkciami

Nerovnice s klesajúcimi exponenciálnymi funkciami

Riešenie zložitejších nerovníc

Cvičenie