Súvisiace materiály

Náhodné deje

Lekcia sa skladá z

Hádanie výsledku

Hádanie výsledku

Náhodné udalosti

Predpovedanie výsledku

Predpovedanie počasia

Výsledky pokusu

Výsledky - dve mince

Rovnako pravdepodobné udalosti

Udalosti, ktoré nie sú rovnako pravdepodobné

Rovnako pravdepodobné výsledky

Rovnako pravdepodobné udalosti – vrecúško so štyrmi kockami

Ťahanie kociek – opis udalostí

Opis udalostí – dve regulárne mince

Hod dvoma mincami

Diagram elementárnych udalostí

Zložené pokusy – päť gulí vo vrecúšku

Zložené pokusy – tri hracie žetóny vo vrecúšku

Podudalosť

Zložené udalosti - štyri sušienky v krabičke

Zložené udalosti - deväť diskov vo vrecúšku

Porovnávanie udalostí

Príklad definície pravdepodobnosti

Predpokladané vlastnosti miery pravdepodobnosti

Predpokladané vlastnosti miery pravdepodobnosti