Materiál patrí do

Klasická koncepcia pravdepodobnosti. Časť I.