Súvisiace materiály

Klasická koncepcia pravdepodobnosti. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Kumulatívna relatívna početnosť

Experimentálna pravdepodobnosť

Typy udalostí

Vlastnosti experimentálnej pravdepodobnosti

Teoretická pravdepodobnosť

Pravidlo súčtu pravdepodobností vzájomne sa vylučujúcich udalostí

Pravdepodobnosť udalostí, ktoré sa nevylučujú