Súvisiace materiály

Riešenie rovníc metódou pokusov a omylov. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Lineárne a kvadratické rovnice

Polynomická rovnica

Korene rovníc

Riešenie rovnice

Hľadanie koreňov

Použitie triku

Použitie triku pri hľadaní koreňov

Existencia koreňov polynomických rovníc

Existencia koreňov

Počet koreňov polynomickej rovnice

Počet koreňov nepolynomickej rovnice

Hľadanie riešenia nepolynomickej rovnice

Určenie počtu koreňov rovnice