Materiál patrí do

Riešenie rovníc metódou pokusov a omylov. Časť I.