Súvisiace materiály

Heterotrofná výživa

Lekcia sa skladá z

Heterotrofná výživa

Heterotrofné organizmy – prenos živín

Kde prebieha trávenie

Typy heterotrofnej výživy

Saprofytické organizmy - huby

Zmeny výživových nárokov v rôznych etapách vývinu

Typy potravy a stavba tráviacej rúry