Materiál patrí do

Štandardná zmena entalpie. Hessov zákon