Súvisiace materiály

Zmena štandardnej entalpie. Hessov zákon

Lekcia sa skladá z

Štandardné podmienky a STP

Podmienky reakcie a zmena entalpie

Zmena štandardnej entalpie

Štandardná zmena entalpie

Štandardné entalpie horenia vybraných látok

Entalpia horenia a hodnoty energie palív

Energetické (tepelné) hodnoty niektorých bežných palív

Štandardná entalpia spaľovania

Štandardné entalpie vzniku prvkov

Štandardná entalpia vzniku

Štandardná entalpia vzniku

Štandardná entalpia vzniku chloridu fosforitého

Zmena entalpie nezávisí od smeru reakcie

Ako použiť Hessov zákon

Hessov zákon

Algebraická metóda

Metóda energetického cyklu

Použitie Hessovho zákona

Priemyselná výroba karbidu vápenatého

Štandardná entalpia reakcie vzniku a horenia

Použitie štandardných entalpií vzniku

Použitie štandardných entalpií horenia

Stanovenie štandardných entalpií reakcie

Explózia nitroglycerínu