Materiál patrí do

Zmena štandardnej entalpie. Hessov zákon