Súvisiace materiály

Štandardná zmena entalpie. Hessov zákon

Lekcia sa skladá z

Zmena štandardnej entalpie

Štandardná spaľovacia entalpia

Štandardná zlučovacia entalpia

Použitie Hessovho zákona

Použitie ΔH°f a ΔH°c na stanovenie štandardných reakčných entalpií

Hessov zákon