Súvisiace materiály

Syntéza jadier

Lekcia sa skladá z

Väzbová energia na jeden nukleón

Energia získaná syntézou

Energia získaná syntézou

Jadrová syntéza

Termonukleárna syntéza

Reakcia jadrovej syntézy

Slnko

Protón-protónový cyklus

Spaľovanie vodíka

Protón-protónový cyklus

Bomba Cár

Vodíková bomba

Vodíková bomba

Guľová komora

Laserová jadrová syntéza

Stavba tokamaku

Fungovanie tokamaku

Plazma

Riadená syntéza

Vlastnosti tokamaku