Súvisiace materiály

Syntéza jadier

Lekcia sa skladá z

Energia získaná syntézou

Termonukleárna syntéza

Spaľovanie vodíka

Vodíková bomba

Guľová komora

Riadená syntéza