Súvisiace materiály

Zachovanie energie

Lekcia sa skladá z

Zachovanie energie

Zachovanie energie

Drevená doštička na krájanie

Radiátor

Chladnička

Potrava

Premena energie

Vstup a výstup energie

Prenosy energie

Prenos energie v svetelných zdrojoch

Využitá a nevyužitá energia v domácich spotrebičoch

Využitá a nevyužitá energia

Príklady nevyužitej energie

Nevyužitá energia

Premena energie u živočíchov