Súvisiace materiály

Zachovanie energie

Lekcia sa skladá z

Zachovanie energie

Premena energie

Prenos energie

Využitá a nevyužitá energia

Príklady nevyužitej energie