Súvisiace materiály

Výkon

Lekcia sa skladá z

Nárast energie

Nárast energie

Miera konanej práce

Miera vykonanej práce

Výkon

Výkon

Vodopád

Zaujímavosť - prietok

Výkon vodopádu

Okamžitý výkon a priemerný výkon

Okamžitý výkon a priemerný výkon

Zmena energie