Súvisiace materiály

Výkon

Lekcia sa skladá z

Nárast energie

Miera konanej práce

Výkon

Výkon vodopádu

Okamžitý výkon a priemerný výkon