Súvisiace materiály

Prvý termodynamický zákon

Lekcia sa skladá z

Joulov pokus

Termodynamická sústava a jej okolie

Práca, ktorú konajú vonkajšie sily pôsobením na plyn

Vzťah medzi prácou a vzdialenosťou

Vnútorná energia

Prvý termodynamický zákon

Prvý termodynamický zákon v turbínových strojoch