Súvisiace materiály

Energia otáčavého pohybu

Lekcia sa skladá z

Kinetická energia otáčavého pohybu

Kinetická energia otáčavého pohybu

Práca vykonaná cyklistom

Práca a energia otáčavého pohybu

Tyč

Pravítko

Zákon zachovania energie

Celková kinetická energia gule

Celková kinetická energia

Mechanická energia joja

Jojo

Guľa na naklonenej rovine

Aká časť potenciálnej energie sa premení?

Naklonená rovina

Kinetická energia otáčavého pohybu