Súvisiace materiály

Teplo a teplota

Lekcia sa skladá z

Prevod z Celzia na Fahrenheita a naopak

Teplota

Tepelná energia

Vriaca voda

Teplo

Tok tepelnej energie

Tok tepelnej energie

Tok tepelnej energie

Rôzne typy izolácie

Izolácia

Teplo a teplota

Rozdiel medzi teplom a teplotou

Prskavka