Súvisiace materiály

Potenciálna a kinetická energia

Lekcia sa skladá z

Mechanická energia tenisovej loptičky

Mechanická energia

Zákon zachovania mechanickej energie

Hod lopty

Využitie zákona zachovania mechanickej energie v praxi

Využitie zákona zachovania mechanickej energie v praxi

Energia kyvadlovej gule

Skok do výšky

Skok do výšky

Skoky na Mesiaci a na Zemi

Skoky na Mesiaci

Kyvadlo - cvičenie

Streľba z praku - cvičenie

Voľný pád

Kyvadlo