Súvisiace materiály

Potenciálna a kinetická energia

Lekcia sa skladá z

Mechanická energia

Zákon zachovania mechanickej energie

Využitie zákona zachovania mechanickej energie

Energia gule kyvadla

Skok do výšky

Skoky na Mesiaci

Kyvadlo - cvičenie

Streľba z praku - cvičenie