Súvisiace materiály

Fyzikálne zmeny v látkach

Lekcia sa skladá z

Tri skupenstvá vody

Vosk

Otázky o fyzikálnych zmenách

Fyzikálne zmeny a hmota

Tavenie železa

Fyzikálne zmeny troch rôznych látok

Teplotná krivka zohrievania kyseliny octovej

Typické teplotné krivky zohrievania a ochladzovania

Označovanie teplotnej krivky zohrievania ľadu

Prenos tepelnej energie

Vety o prenose energie

Dážď

Podstata rozťahovania a sťahovania

Termostaty

Využitie tepelnej rozťažnosti

Výroky o rozťahovaní a sťahovaní