Súvisiace materiály

Fyzikálne zmeny v látkach

Lekcia sa skladá z

Fyzikálne zmeny

Fyzikálne zmeny a hmotnosť

Teplotná krivka zohrievania a ochladzovania

Prenos energie

Rozťahovanie a sťahovanie