Súvisiace materiály

Premeny energie

Lekcia sa skladá z

Padanie

Energia a odpor vzduchu

Energia a trenie

Energia a trenie

Premena energie

Straty energie

Hojdačka

Hojdačka - zaujímavosť

Mechanická energia

Účinky trenia

Účinky trenia

Vnútorná energia

Termálna kamera

Rôzne druhy energie

Premenlivosť energie

Zákon zachovania energie