Súvisiace materiály

Premeny energie

Lekcia sa skladá z

Energia a odpor vzduchu

Energia a trenie

Mechanická energia

Účinky trenia

Vnútorná energia

Iné druhy energie

Zákon zachovania energie