Súvisiace materiály

Endotermické a exotermické reakcie

Lekcia sa skladá z

Energetické zmeny počas procesov

Energetické zmeny v priebehu chemických reakcií

Spôsoby, akými sa prenáša energia

Energia v chemických reakciách

Iné druhy prenosu energie

Zmena entalpie sústavy

Exotermické a endotermické reakcie

Pozorovanie teplotných zmien sústavy počas chemickej reakcie

Príklady exotermických reakcií

Počet molov

Teplo získané spaľovaním uhlíka

Príklady endotermických reakcií

Štiepenie a vznik väzieb pri reakcii spaľovania metánu

Väzbové energie niektorých jednoduchých a násobných väzieb

Ako predvídať energetický efekt. Väzbová energia

Energetická zmena syntézy HCl

Spustenie reakcie spaľovania metánu

Energetický diagram

Prečo treba niektoré exotermické reakcie spustiť