Súvisiace materiály

Endotermické a exotermické reakcie

Lekcia sa skladá z

Energia v chemických reakciách

Exotermické a endotermické reakcie

Príklady exotermických reakcií

Príklady endotermických reakcií

Ako predvídať energetický efekt. Väzbová energia

Prečo je treba niektoré exotermické reakcie spustiť