Súvisiace materiály

Typy reakcií

Lekcia sa skladá z

Reakcie zlučovania a rozkladu

Redoxné reakcie

Substitučné reakcie

Neutralizačné reakcie

Zrážacie reakcie

Vratné a nevratné reakcie

Endotermické a exotermické reakcie