Súvisiace materiály

Izoméria

Lekcia sa skladá z

Štruktúrne izoméry alkánu C H

Konštitučná izoméria

Štruktúrna izoméria: konštitučné izoméry

Izoméry heptánu

Polohové izoméry zlúčeniny C H OH

Polohové izoméry

Izoméry zlúčeniny C H

Izoméry charakteristických skupín

Rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti izomérov

Polohové izoméry a izoméry charakteristických skupín

Geometrické izoméry but-2-énu

Cis- a trans-izoméry zlúčenín s dvojitou väzbou medzi atómami uhlíka

Cis- a trans-izoméry alicyklických zlúčenín

Chemické a fyzikálne vlastnosti geometrických izomérov

Stereoizoméria: geometrické izoméry

Cis- a trans-izoméria v anorganických zlúčeninách

Enantioméry (optické izoméry) 2-brómbutánu

Chiralita molekúl

Vyjadrenie chirálnych molekúl: Fischerova projekcia

Stereoizoméria: optické izoméry

Fischerova projekcia

Otáčanie roviny polarizovaného svetla

Polarimeter

Optická aktivita

Reakcie enantiomérov s nechirálnymi a chirálnymi reaktantami

Racemáty

Reakcie enantiomérov

Tragédia thalidomidu