Súvisiace materiály

Chemické zlúčeniny

Lekcia sa skladá z

Zlúčeniny v našom okolí

Rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou

Molekulový vzorec oxidu uhličitého

Počet molekúl a atómov

Vzorce zlúčenín

Určenie vzorcov zlúčenín

Pomer atómov v oxide siričitom

Má zlúčenina stále zloženie?

Percentuálne zloženie oxidu dusného

Percentuálne zloženie zlúčenín

Empirický vzorec kyseliny octovej

Určenie empirického vzorca amoniaku

Empirické vzorce a molekulové vzorce zlúčenín

Určenie empirického vzorca zlúčeniny

Vlastnosti chemických zlúčenín a prvkov, z ktorých sa skladajú

Vlastnosti sodíka, chlóru a chloridu sodného

Chemické zlúčeniny