Súvisiace materiály

Chemické zlúčeniny

Lekcia sa skladá z

Čo sú chemické zlúčeniny?

Vzorce zlúčenín

Má zlúčenina stále zloženie?

Percentuálne zloženie zlúčenín

Empirické vzorce a molekulové vzorce zlúčenín

Vlastnosti chemických zlúčenín a prvkov, z ktorých sa skladajú