Súvisiace materiály

Vývin ľudského embrya

Lekcia sa skladá z

Štádium plodu

Placenta a pupočná šnúra