Súvisiace materiály

Vývin ľudského embrya

Lekcia sa skladá z

Prvé dni vývinu zárodku

Tvorba zárodočných vrstiev a plodových obalov

Štádium zárodku – prvých 8 týždňov zárodočného vývinu

Štádium plodu

Placenta a pupočná šnúra

Pôrod