Súvisiace materiály

Vývin ľudského embrya

Lekcia sa skladá z

Plodové obaly

Fakty o plodových obaloch

Vtákozobce a vačkovce

Prenos látok cez placentu

Stavba a funkcie placenty

Štruktúry placenty

Látky v placente

Prenos látok cez placentu

Endotelo-choriónová placenta

Vývinové štádiá ľudského zárodku

Vývin ľudského zárodku

Vývinové štádiá  zárodku

Diferenciácia pohlavia

Fetálny obeh

Zmeny v obehovej sústave po narodení

Porovnanie obehovej sústavy pred a po narodení

Rozdiely v obehovej sústave pred a po narodení

Zmeny v ženskom organizme počas tehotenstva

Ženský organizmus počas tehotenstva

Hormonálna regulácia v tehotenstve

Hormonálna regulácia pôrodu

Hormonálna regulácia tvorby mlieka

Umelá regulácia tehotenstva a pôrodu