Súvisiace materiály

Vývin ľudského embrya

Lekcia sa skladá z

Plodové (zárodočné) obaly

Placenta

Vývinové štádiá ľudského zárodku

Fetálny obeh a jej zmeny po narodení

Fyziologické zmeny v ženskom organizme počas tehotenstva

Hormonálna regulácia tehotenstva, pôrodu a tvorby mlieka