Súvisiace materiály

Reakcie halogénalkánov

Lekcia sa skladá z

Väzba C–X (1)

Väzba C–X (2)

Nukleofilné substitučné reakcie halogénalkánov

Mechanizmy nukleofilno-substitučných reakcií - SN1 a SN2

Reaktivita halogénalkánov v nukleofilno-substitučných reakciách

Eliminačné reakcie halogénuhľovodíkov (1)

Eliminačné reakcie halogénuhľovodíkov (2)

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze (1)

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze (2)