Súvisiace materiály

Reakcie halogénalkánov

Lekcia sa skladá z

Väzba C–X

Väzba C–X

Väzba C–X

Väzba C–X

Väzba C–X

Nukleofilná substitúcia

Syntéza alkoholov

Syntéza amínov

Syntéza nitrilov

Reakcie nitrilov

Nukleofilno-substitučné reakcie halogénalkánov

Nukleofilno-substitučné reakcie

Nukleofilno-substitučné reakcie

Nukleofilno-substitučné reakcie

Reaktivita halogénalkánov

Reaktivita halogénalkánov

Porovnanie reaktivity halogénalkánov

Reaktivita halogénalkánov v nukleofilno-substitučných reakciách

Reaktivita halogénalkánov v nukleofilno-substitučných reakciách

Eliminačné reakcie

Eliminácia bromovodíka z brómetánu

Reakcia brometánu s hydroxidom draselným

Eliminačné reakcie v halogénových uhľovodíkoch

Mechanizmus eliminačných reakcií

Eliminačné reakcie halogénuhľovodíkov

Eliminácia HCl

Reakcie 1-brómpropánu

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze

Využitie halogénalkánov v organickej syntéze