Súvisiace materiály

Pojmy týkajúce sa pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Istá udalosť

Jablká padajúce do košíka

Hádzanie nepárneho čísla

Nemožná udalosť

Jablká, ktoré nepadnú do košíka

Hádzanie čísla väčšieho ako 7

Úlohy s kartami

13 mien z telefónneho zoznamu

Isté alebo nemožné

Farba gulôčky, ktorú si Yoko vytiahla

Jedna minca

Dve mince

Náhodný experiment

Hádzanie kockou

Vyberanie karty